(Tặng các nhà báo, nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam)

QĐND - Người đem cả cuộc đời rộng lớn

Hiện về trang báo viết những dòng kia

Trên mỗi chữ là bóng hình của đất

Là bóng dáng đời ta...

                        Là gương mặt ngày về

Một cây bút và từng câu, từng chữ

Có khác chi người lính giữa trận đồ

Đâu câu văn gọi bình minh thức dậy

Gọi tim người đốt lửa, hát thành thơ

Đâu câu văn làm nên mắt bão

Sẽ phong ba, sóng dậy, xóa mây mù

Sẽ dự báo một chân trời trước mặt

Sẽ trả về, trời yên ả sắc thu

Là ký giả của nhân dân, thời đại

Người trung thành trước hiện thực nhìn soi

Mỗi con chữ là mũi tên, hòn đạn

Là hạt phù sa ru ngọt mát bãi bồi.

Và như thế-Nhà báo thành người lính

Trước kẻ thù, trước cái xấu đời ta

Mỗi dòng chữ đã hóa thành chiến lũy

Trái tim như ngọc sáng giữa bụi mờ

Mỗi trang báo là trang đời rộng mở

Nhà báo như cái gạch nối hai chiều

Ở khoảng giữa là Tâm-Tình-Sứ mệnh

Nhà báo-Và, con chữ… Hóa tình yêu!

KIM CHUÔNG