QĐND - Những ngày mùa Thu tháng Tám, chúng tôi đến thăm cơ quan Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc (TTLL). Đón chúng tôi, Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Chính ủy Binh chủng TTLL hướng về 8 chữ vàng “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” được khắc ở vị trí trang trọng trên bức tường chính của phòng khách, rồi vui vẻ giới thiệu:

- Đây là những chữ vàng Bác Hồ dành tặng bộ đội thông tin, cũng là 8 chữ vàng truyền thống của binh chủng... Bác kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác thông tin, dành tình cảm đặc biệt cho bộ đội thông tin!

Nữ chiến sĩ thông tin Lữ đoàn 205 trực bảo đảm thông tin liên lạc.

Đồng chí chính ủy kể cho chúng tôi nghe về những mốc son lịch sử của bộ đội thông tin. Công tác TTLL được Đảng, Bác Hồ quan tâm từ những ngày đầu cách mạng và Binh chủng TTLL là một trong những binh chủng đầu tiên của quân đội ta. Ngay từ năm 1941, khi vừa về nước, Bác Hồ đã rất coi trọng công tác thông tin. Thời gian này, tại căn cứ địa Việt Bắc, một số cán bộ, chiến sĩ thông tin đầu tiên được Đảng giao nhiệm vụ tổ chức bảo đảm liên lạc từ Trung ương đến các cấp lãnh đạo và truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ cho cấp dưới và nhân dân...

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trước yêu cầu phải có hệ thống TTLL để Trung ương Đảng, Bác Hồ và Bộ Tổng tư lệnh nắm, chỉ đạo cách mạng, ngày 7-9-1945, Phòng Thông tin liên lạc Quân sự được thành lập. Đúng hai ngày sau, phòng triển khai mạng vô tuyến điện, mạng liên lạc đặc biệt và đến cuối tháng 9-1945, hệ thống TTLL quân sự đã hình thành trên phạm vi toàn quốc. Ngày 9-9-1945 được xác định là ngày truyền thống của bộ đội TTLL.

Ngay từ khi ra đời, bộ đội TTLL đã khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm tốt thông tin cho các nhiệm vụ, phục vụ Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các tình huống khẩn cấp, cần kíp trong xây dựng chính quyền, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhất là đối phó với thù trong giặc ngoài. Cũng từ đó, lực lượng đã không ngừng lớn mạnh, mạch thông tin luôn thông suốt, bảo đảm cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Từ một lực lượng nhỏ trong đội vũ trang tuyên truyền, đến nay  TTLL đã trưởng thành toàn diện, phát triển rộng khắp, đáp ứng thông tin trong mọi tình huống, mọi nhiệm vụ.

Trong giai đoạn gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, TTLL là một trong 5 lực lượng được ưu tiên xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên về công nghệ, phương tiện trang bị và con người, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng; đến nay, hệ thống TTLL quân sự cơ bản đã ngang tầm với trình độ công nghệ trong khu vực; một số trang bị tương đương với trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới. Thiếu tướng Ngô Kim Đồng khẳng định:

- Từ ngày ra đời và suốt 70 năm qua, bộ đội TTLL luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và lãnh đạo các cấp để Binh chủng và lực lượng thông tin trưởng thành, lớn mạnh như hôm nay. Đảng ủy, Bộ tư lệnh và Bộ đội TTLL sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, luôn giữ vững mạch máu thông tin, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN