QĐND - Sáng 7-5, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt thân mật các văn nghệ sĩ lão thành tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Lãnh đạo Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, biết ơn các văn nghệ sĩ lão thành đã có những đóng góp cho thắng lợi chung của dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như những cống hiến về văn học nghệ thuật 60 năm qua; chúc các văn nghệ sĩ có nhiều sức khỏe và cảm hứng sáng tạo để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà.

HOÀNG HOÀNG