Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng dân quân các huyện, xã bám nắm tình hình, điều kiện của từng hộ gia đình, kịp thời giúp nông dân thu hoạch lúa đúng thời điểm.

Thực hiện nhiệm vụ trên, dân quân tự vệ tại huyện Tiên Du, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, vừa thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt trạm kiểm soát dịch Covid-19, vừa giúp người dân thu hoạch lúa và hoa màu. Tại các xã, dân quân tự vệ đã phối hợp cùng với chính quyền của từng thôn và thanh niên tình nguyện giúp các hộ dân thu hoạch tại ruộng, phơi thóc và vận chuyển về từng nhà. Nếu hộ nông dân có nhu cầu bán thóc tại ruộng, thì địa phương sẽ tiêu thụ và chuyển tiền bán thóc tới tận tay người dân. Việc làm trên không chỉ gắn kết tình quân dân, mà còn tạo lòng tin, yên tâm cho các hộ dân chấp hành nghiêm quy định PCD.

Báo QĐND Điện tử có mặt tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về công tác hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chiêm của lực lượng dân quân tự vệ địa phương.

leftcenterrightdel
Lực lượng dân quân tự vệ xã Lạc Vệ (Tiên Du, Bắc Ninh) giúp nông dân thu hoạch lúa. 

leftcenterrightdel
Thóc sau khi được thu hoạch, được chở về các sân phơi tập trung. 
leftcenterrightdel
Dân quân tự vệ giúp các hộ dân neo người, có hoàn cảnh khó khăn và có người đi cách ly Covid-19 thu hoạch vụ lúa chiêm đang chín rộ. 

leftcenterrightdel
Dù trời nắng nóng, các lực lượng vẫn cố gắng làm việc.

 

leftcenterrightdel
Dân quân tự vệ xã Lạc Vệ giúp người dân phơi thóc và đóng vào bao. 

 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
Mọi không gian đều được tận dụng để phơi thóc lúa. 

 

leftcenterrightdel
Thóc sau khi đóng bao được chuyên chở tới từng gia đình hộ nông dân. 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
Chai nước của tình đoàn kết quân dân. 
leftcenterrightdel
Một số hình ảnh về hoạt động giúp nông dân thu hoạch lúa chiêm của lực lượng dân quân tự vệ xã Lạc Vệ. 

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND ĐIỆN TỬ TẠI BẮC NINH