leftcenterrightdel
Thiếu tướng Bùi Công Chức.

Phóng viên (PV): Với địa bàn rộng, số lượng DCHT đông, Đảng ủy, BTL đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Bùi Công Chức: Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Quân khu 3 vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến, là nơi cung cấp sức người, sức của chi viện cho các chiến trường, với hơn 3 triệu thanh niên nhập ngũ, hơn 60 vạn thanh niên xung phong, DCHT. Do đó, việc giải quyết các tồn đọng về chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó có DCHT được BTL Quân khu 3 xác định là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện chặt chẽ, thận trọng.

Trên cơ sở các chủ trương, văn bản của cấp trên, BTL quân khu ban hành Chỉ thị số 185, phê duyệt Kế hoạch số 204 về tổ chức thực hiện Quyết định số 49; ban hành Quyết định số 188 kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) 24 quân khu, đồng thời giao Cục Chính trị ban hành Hướng dẫn số 207 thống nhất triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với DCHT trên địa bàn quân khu.

BCĐ 24 Quân khu 3, các tỉnh, thành phố và các huyện, quận, thị xã đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình 15 bước. Sau gần 4 năm triển khai, đến nay, BTL Quân khu 3 đã ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần cho 76.626 người tham gia DCHT; bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình thủ tục, đối tượng.

leftcenterrightdel
Ban CHQS TP Phủ Lý (Hà Nam) chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định 49. Ảnh: LÊ QUÝ

PV: Thực hiện Quyết định 49, việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ là khâu dễ xảy ra sai sót?

Thiếu tướng Bùi Công Chức: Đúng vậy, ngay từ đầu, BCĐ 24 Quân khu 3 đã nhận thức rõ điều đó, nên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất theo đúng quy trình được tập huấn. Hội đồng chính sách (HĐCS) cấp xã cùng với tổ tư vấn xác định rõ từng đợt và số người tham gia, báo cáo lên BCĐ 24 cấp huyện. Tổ tư vấn cấp huyện rà soát, kiểm tra, đối chiếu, thẩm định và báo cáo BCĐ 24 huyện quyết định, sau đó gửi danh sách những người tham gia DCHT về các xã, phường, thị trấn. HĐCS xã, phường, thị trấn chỉ đạo trưởng thôn (xóm, bản, tổ dân phố...) hướng dẫn đối tượng kê khai hồ sơ và tiếp nhận, phân loại hồ sơ theo 4 nhóm đối tượng (tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế). HĐCS xã tổ chức họp, mời đại biểu BCĐ 24, cán bộ ban CHQS và đại diện tổ tư vấn cấp huyện dự xét duyệt hồ sơ, tổ chức niêm yết, công khai danh sách đối tượng và thông báo trên đài truyền thanh của địa phương để nhân dân theo dõi giám sát. Sau 15 ngày, tổng hợp kết quả báo cáo về ban CHQS cấp huyện xét duyệt và báo cáo lên bộ CHQS tỉnh, thành phố xét duyệt; những hồ sơ đủ điều kiện báo cáo về cơ quan thường trực BCĐ 24 quân khu.

Với quy trình xét duyệt chặt chẽ nên đã khắc phục tối đa hiện tượng trùng hưởng chế độ, hưởng sai đối tượng; hồ sơ được xét duyệt bảo đảm chất lượng cao, tỷ lệ sai sót thấp, không có biểu hiện tiêu cực xảy ra. Qua 6 đợt thẩm định, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị đánh giá hồ sơ DCHT của Quân khu 3 luôn bảo đảm chất lượng tốt, đủ điều kiện giải quyết chế độ.

leftcenterrightdel
Ban CHQS TP Hải Dương (Hải Dương) chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định 49.

PV: Quá trình triển khai Quyết định 49 chắc chắn sẽ không tránh khỏi những vướng mắc, phát sinh, Quân khu 3 xử lý vấn đề này ra sao, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Bùi Công Chức: BCĐ 24 các cấp, bộ CHQS các tỉnh, thành phố và ban CHQS các huyện, quận, thị xã thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực kiểm tra, nắm bắt tình hình trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện; thông qua thực tiễn xét duyệt, thẩm định hồ sơ, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vướng mắc phát sinh, kể cả về thủ tục hành chính.

Mọi kiến nghị của nhân dân luôn được cấp có thẩm quyền trả lời kịp thời, dứt điểm; sau mỗi đợt xét duyệt, chi trả chế độ nhiều địa phương đã có văn bản rút kinh nghiệm. Phòng Chính sách quân khu là cơ quan thường trực thường xuyên liên hệ, hướng dẫn, giúp đỡ cơ quan, cán bộ chính sách các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện; đã tham mưu giúp BCĐ 24 quân khu ban hành Công văn số 4042/BCĐ-CS ngày 5-7-2016, Công văn số 4129/BCĐ-CS ngày 18-7-2017 hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định 49, nhằm thống nhất giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng. Triệt để khắc phục tình trạng hồ sơ phải sửa đi, sửa lại nhiều lần, kéo dài thời gian, làm phiền hà và gây tâm lý không tốt cho đối tượng được thụ hưởng.

Với tinh thần đó, sắp tới, Đảng ủy, BTL quân khu tiếp tục yêu cầu BCĐ 24 các cấp tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và địa phương. Phát huy vai trò trách nhiệm của BCĐ, HĐCS, tổ tư vấn; phân công trách nhiệm cụ thể; tăng cường cử cán bộ chính sách xuống cơ sở, tập trung ưu tiên những nơi còn tồn đọng nhiều hồ sơ; kịp thời phát hiện xử lý dứt điểm các vấn đề vướng mắc bất cập, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

DUY THÀNH (thực hiện)