leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: hanoimoi.com.vn 

Năm 2022, viện đã công bố hơn 2.100 công trình khoa học, trong đó số công trình đăng trên các tạp chí quốc tế là 1.629 công trình. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ năm 2022 của viện cũng đạt được những thành tựu với 54 bằng độc quyền phát minh sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp. Năm 2023, viện sẽ thúc đẩy công bố các công trình nghiên cứu, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các công bố quốc tế. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dự án lớn, các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, như: Dự án vệ tinh quan sát Trái đất, dự án Trường Đại học KHCN Hà Nội, trung tâm dữ liệu cấp quốc gia...

LA DUY