Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khẳng định, đầu tư tư nhân cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng gia tăng so với đầu tư công và khung pháp lý cũng dần được cải thiện. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tương đối thấp. Đồng thời việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp còn khiêm tốn. Tăng cường đầu tư tư nhân trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững là yếu tố sống còn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam cho rằng, điều quan trọng đầu tiên là cần phát triển khu vực doanh nghiệp bằng cách thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước nhằm củng cố môi trường đầu tư kinh doanh tổng thể về cạnh tranh, tiếp cận tài chính và các yêu cầu hành chính...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo. 

Tại hội thảo, ban tổ chức đã công bố Bản đồ cơ hội đầu tư hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Bản đồ được xây dựng nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và các bên liên quan thông tin thị trường để định hướng dòng vốn và các hoạt động theo các chủ điểm đầu tư, mô hình kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Tin, ảnh: LA DUY