Phương thức tổ chức thi và các quy định cơ bản như bài thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp, phúc khảo... giữ nguyên như các năm 2021, 2022; chỉ thực hiện điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức Kỳ thi an ninh, an toàn. Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét để lựa chọn thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp và sẽ công bố trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Quy định tiếp tục tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến nhằm kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được từ việc tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Ở kỳ thi này, đã có gần 1 triệu thí sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ 93,1%, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tiếp tục tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến.

Riêng các thí sinh là người học xong chương trình trung học phổ thông, nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước; những người đã có bằng tốt nghiệp, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển (thí sinh tự do), thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở giáo dục và đào tạo quy định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là việc đăng ký dự thi trực tuyến sẽ giúp thí sinh tra cứu thuận lợi và kịp thời thông tin cá nhân. Kết quả kê khai của thí sinh được lưu bằng bản điện tử với ngày giờ để làm căn cứ đối chiếu khi cần và có thể truy xuất mọi lúc, mọi nơi.

NGỌC LÂM