Theo dự thảo, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam (cơ sở tổ chức thi của Việt Nam) với cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài (cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài) để thực hiện việc đăng ký dự thi, sử dụng địa điểm, tổ chức thi, kiểm tra trình độ, năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam thông qua văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng liên kết.

leftcenterrightdel
 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra thông báo mới về thi chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: Giaoducthoidai.vn

Các nội dung về bảo đảm chất lượng trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được quy định trong dự thảo. Theo đó, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hợp pháp và có giá trị sử dụng phổ biến trên thế giới khi thuộc một trong những trường hợp:

Được công nhận bởi ít nhất một tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng về ngôn ngữ mà các nước sử dụng ngôn ngữ đó là ngôn ngữ chính thức thừa nhận tại thời điểm phê duyệt liên kết thi;

Được công nhận, sử dụng trong xét duyệt hồ sơ nhập cư, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, học tập tại quốc gia sử dụng ngôn ngữ là ngôn ngữ chính thức tại thời điểm phê duyệt liên kết thi;

Được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sử dụng ngôn ngữ đó là ngôn ngữ chính thức công nhận tại thời điểm phê duyệt liên kết thi;

Ngoài ra, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài còn cần bảo đảm các yêu cầu theo quy định về đề thi; đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; Công bố kết quả thi và cấp chứng chỉ. Có quy định cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; Có quy định mức lệ phí dự thi và các lệ phí khác liên quan đến quá trình dự thi (nếu có) công khai, minh bạch; thực hiện giải trình với xã hội về tài chính và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cũng phải có quy định rõ ràng, chặt chẽ về đội ngũ cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên của Các bên liên kết khi tham gia tổ chức thi; Có bảng quy đổi kết quả thi với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc với Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR); Có đề thi mẫu, tài liệu hướng dẫn ôn thi, hệ thống hỗ trợ thi thử bảo đảm tiếp cận bình đẳng đến các thí sinh dự thi.

LÊ ANH