Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), kinh nghiệm quốc tế và thực tế triển khai chính phủ điện tử ở Việt Nam cho thấy, muốn triển khai nhanh, hiệu quả, phải có đội ngũ chuyên gia về chính phủ điện tử. Các khóa đào tạo về chính phủ điện tử trước đây được tổ chức riêng lẻ, không thường xuyên, học viên tham dự mỗi khóa học là khác nhau. Vì vậy, đến nay chúng ta chưa có một lực lượng chuyên gia nòng cốt, có đủ năng lực triển khai chính phủ điện tử ở các bộ, ngành, địa phương.

Để khắc phục vấn đề trên, Bộ TT&TT quyết định triển khai chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia hạt nhân về chính phủ điện tử tại tất cả các bộ, ngành, địa phương.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng các thành viên tại lễ khởi động chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử.

Chương trình có 3 nội dung chính: Trang bị cho các học viên kiến thức chuyên sâu về CNTT và bài học kinh nghiệm hay về triển khai chính phủ điện tử trên thế giới và Việt Nam. 100 chuyên gia tham gia chương trình sẽ hình thành một mạng lưới chuyên gia chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa phương bởi tri thức trao đổi giữa các chuyên gia.

Bộ TT&TT cho biết tất cả các bộ, ngành, địa phương đều cam kết trong vòng 3 năm tới không chuyển công tác các học viên để họ phát huy vai trò chuyên gia nòng cốt về chính phủ điện tử của bộ, ngành, địa phương mình.

Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam gồm 21 doanh nghiệp thành viên ban đầu cam kết tập trung nguồn lực phát huy thế mạnh đặc thù của từng doanh nghiệp để phát triển sản phẩm có chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài để hình thành hệ sinh thái đầy đủ của Việt Nam.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các thành viên tại lễ ra mắt Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam.

Sản phẩm của các doanh nghiệp trong liên minh có khả năng tương thích kết nối liên kết với nhau trở thành các bộ giải pháp hoàn chỉnh phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Các doanh nghiệp cũng cam kết đồng hành cùng nhau trong việc bảo vệ các hệ thống thông tin của Việt Nam.

Trước mắt 21 doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm an toàn, an ninh mạng phối hợp với Cục An toàn thông tin để thành lập Liên minh sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao sự hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau trong phát triển sản phẩm, bảo đảm các sản phẩm có sự liên thông, kết nối với nhau trong mô hình tổng thể phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Tin, ảnh: VĂN PHONG