Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Thông tư 36 được ban hành từ năm 2017, đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được thay thế bằng các văn bản mới. Bên cạnh đó, với 21 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 36 chi tiết các nội dung mà cơ sở giáo dục cần công khai có nhiều nội dung chồng chéo, không còn bảo đảm thống nhất với yêu cầu quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Về tuyển sinh; mở ngành; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; công khai tài chính, cơ cấu tổ chức, bộ máy đối với đơn vị sự nghiệp công, cơ sở giáo dục tư thục, phần nào gây khó khăn cho cơ sở giáo dục khi thực hiện.

leftcenterrightdel
Trường THCS Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh minh họa: TTXVN 

Vì vậy, Thông tư 09 được ban hành với mục tiêu minh bạch các cam kết về chất lượng, điều kiện bảo đảm chất lượng; thu chi tài chính tại các cơ sở giáo dục cùng các thông tin khác có liên quan của cơ sở giáo dục để cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động, người học, gia đình, xã hội biết và tham gia giám sát các hoạt động của các cơ sở giáo dục. Thông tư 09 thay thế Thông tư 36 được bố cục lại theo hướng tường minh, rõ và gọn hơn, với nội dung công khai gồm 2 phần. Đó là phần công khai chung đối với các cơ sở giáo dục và phần công khai riêng đối với từng cấp bậc học (giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên; giáo dục đại học và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; giảm tối đa các biểu mẫu bắt buộc cơ sở giáo dục phải kê khai (từ 21 phụ lục giảm còn 2 phụ lục trong báo cáo thường niên).

Phần công khai chung gồm các thông tin chung về cơ sở giáo dục và thu, chi tài chính. Phần công khai riêng, đối với từng cấp học gồm điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động; kế hoạch và kết quả hoạt động.

Để tránh chồng chéo trong thực hiện công khai của cơ sở giáo dục, do thông tin cơ bản theo quy định đều được cập nhật trên cơ sở dữ liệu ngành, Thông tư 09 chỉ quy định nội dung, cách thức, thời điểm công khai và nguyên tắc công khai để cơ sở giáo dục chủ động xây dựng thông tin theo chủ đề tương thích với cấu trúc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục. Một điểm mới của Thông tư 09 là bổ sung quy định về nội dung Báo cáo thường niên, thể hiện bức tranh toàn cảnh về kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục theo từng năm. Thông qua số liệu công khai trong Báo cáo thường niên, thông tin có giá trị đối sánh của năm sau so với năm trước và phục vụ cho nhiều mục đích của cơ sở giáo dục.

NGỌC ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.