Chương trình phối hợp gồm 8 nội dung, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, xây dựng và hình thành kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác phòng, chống ma túy, đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, thi sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm, văn nghệ chủ đề phòng, chống ma túy trong học đường...

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ ký kết phối hợp giữa hai đơn vị. 

Hai đơn vị tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả trong các trường giáo dục phổ thông trên toàn TP Hồ Chí Minh và tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy vào các hoạt động giáo dục ở tất cả các bậc học dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Các nhà trường phát động phong trào cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh trong các trường giáo dục phổ thông nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động về phòng, chống ma túy do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức. Các đơn vị chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trong các trường.

Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn công tác liên ngành của Công an TP Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng các đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống ma túy tại các đơn vị, địa phương, trường học. Các đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tập trung rà soát lại quy chế, kế hoạch đã ký kết giữa công an các cấp với các trường học thực hiện công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm nói chung, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.