Theo đó, Quyết định số 26 phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 áp dụng với 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành

Với hội đồng giáo sư ngành Khoa học quân sự, bao gồm 10 chuyên ngành được tính điểm, đó là: Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật, lịch sử nghệ thuật quân sự, hậu cần quân sự, chỉ huy-quản lý kỹ thuật, tình báo quân sự, quản lý biên giới và cửa khẩu, công tác Đảng-công tác chính trị trong lực lượng vũ trang. 

leftcenterrightdel
Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021.

28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành cụ thể như sau: 

1. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thủy sản năm 2021 Xem tại đây

2. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2021 Xem tại đây

3. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực năm 2021 Xem tại đây

4. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2021 Xem tại đây

5. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2021 Xem tại đây

6. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2021 Xem tại đây

7. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2021 Xem tại đây

8. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2021 Xem tại đây

9. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm năm 2021 Xem tại đây

10. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2021 Xem tại đây

11. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2021 Xem tại đây

12. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ năm 2021 Xem tại đây

13. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2021 Xem tại đây

14. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2021 Xem tại đây

15. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2021 Xem tại đây

16. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học năm 2021 Xem tại đây

17. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2021 Xem tại đây

18. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2021 Xem tại đây

19. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2021 Xem tại đây

20. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2021 Xem tại đây

21. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi năm 2021 Xem tại đây

22. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2021 Xem tại đây

23. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021 Xem tại đây

24. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Văn hóa - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao năm 2021 Xem tại đây

25. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2021 Xem tại đây

26. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2021 Xem tại đây

27. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2021 Xem tại đây

28. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2021 Xem tại đây

LÊ ANH