Nghị định này áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc giáo dục quốc dân. Trong đó, khung học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2021-2022 do HĐND cấp tỉnh quyết định nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do HĐND cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. Mức trần học phí đại học năm học 2021-2022 từ 980.000 đồng đến 1.430.000 đồng/sinh viên/tháng...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/Hanoimoi.com.vn 

Nghị định quy định hai đối tượng không phải đóng học phí gồm: Học sinh tiểu học trường công lập; người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định 19 đối tượng được miễn học phí. Nghị định nêu rõ HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

KHÁNH HÀ