Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt khẳng định, hoạt động thanh tra chuyên ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Hội nghị thanh tra chuyên ngành khoa học-công nghệ năm nay được tổ chức trong bối cảnh Luật Thanh tra năm 2022 bắt đầu có hiệu lực thi thi hành từ 1-7-2023. Các văn bản hướng dẫn thi hành với những quy định tăng cường tính độc lập, tự chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra và đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan thanh tra theo hướng chuyên nghiệp hơn.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học-công nghệ, trong đó có hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề đang đặt ra đối với thanh tra ngành khoa học-công nghệ khi triển khai thực hiện những quy định mới của pháp luật như: Việc duy trì tổ chức thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ; bổ sung nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho các cơ quan thanh tra; tăng cường hoạt động kiểm tra và thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra khoa học-công nghệ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao…

Trong thời gian tới, các cơ quan thanh tra khoa học-công nghệ cần nỗ lực để là những người bạn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu đã đối thoại về công tác thanh tra khoa học-công nghệ, đồng thời được hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022.

MAI HÀ