leftcenterrightdel

Tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội STEM. Ảnh: Báo Lâm Đồng 

Ngày hội đã trưng bày, giới thiệu đến giáo viên, học sinh 70 sản phẩm giáo dục STEM của các nhà trường, huyện, thành phố trong tỉnh, cùng các hoạt động hội thảo về giáo dục STEM, biểu diễn robot, bắn tên lửa nước... Thông qua ngày hội góp phần từng bước đưa giáo dục STEM vào các trường phổ thông, hình thành những câu lạc bộ STEM để giáo viên hỗ trợ học sinh khám phá, trải nghiệm các lĩnh vực liên quan tới khoa học-công nghệ, kỹ thuật, toán học. Từ đó giúp học sinh hình thành, rèn luyện tri thức, năng lực tư duy, sáng tạo, tranh luận thông qua các đề tài, bài học, chủ đề bám sát thực tiễn. 

HỒNG GIANG