Phát biểu khai mạc buổi lễ, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí cho biết: Những năm qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai một cách toàn diện mọi mặt hoạt động sở hữu trí tuệ, từ xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các địa phương trên cả nước. Sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, là động lực nội tại cho sự phát triển của đất nước.

leftcenterrightdel

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí phát biểu khai mạc buổi lễ. 

Những thành tựu của Cục Sở hữu trí tuệ đạt được trong 40 năm qua là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo bộ, sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan chức năng. Đồng thời, đó cũng là kết quả của sự phấn đấu bền bỉ, sự đóng góp thầm lặng của mỗi cán bộ, công chức và người lao động của Cục Sở hữu trí tuệ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động của Cục Sở hữu trí tuệ trong 40 năm qua đã không quản ngại khó khăn, gian khổ từng bước xây dựng và phát triển cục như ngày hôm nay.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, từ những ngày đầu thành lập, nền tảng pháp lý cho hoạt động sở hữu trí tuệ luôn được tập trung xây dựng và không ngừng được hoàn thiện. Ngày 11-2-1989, Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được thông qua, đánh dấu sự thay đổi căn bản của hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở nước ta. Lần đầu tiên, cụm từ “sở hữu công nghiệp” được chính thức sử dụng trong văn bản pháp luật.

Ngày 28-10-1995, Bộ Luật Dân sự đã được Quốc hội khóa IX thông qua, với các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ. Ngày 29-11-2005, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ. Tiếp theo đó, vào năm 2009, 2019 và năm 2022, Luật Sở hữu trí tuệ thường xuyên được sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi lễ. 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định, trên cơ sở hệ thống pháp luật vững chắc, công tác xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong những năm vừa qua đã có nhiều thành tựu đáng kể. Cùng với đó, hoạt động bảo hộ tài sản trí tuệ gặt hái được nhiều kết quả, đóng góp vào sự thành công của hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tin tưởng với bề dày truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành và khối đoàn kết luôn được tăng cường vun đắp, tinh thần tự chủ, sáng tạo, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đạt được nhiều thành tựu vẻ vang hơn nữa, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong ngành khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và hoạt động sở hữu trí tuệ nói riêng.

Tin, ảnh: LA DUY