Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Đảng và Nhà nước xác định phát triển KH,CN&ĐMST là một trong ba đột phá chiến lược, là động lực chính đưa Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cảm ơn Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam thời gian qua đã hỗ trợ Bộ và ngành KH&CN trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung về cơ chế, chính sách liên quan tới lĩnh vực KH,CN&ĐMST. Bộ trưởng mong muốn thông qua chương trình phối hợp hoạt động, các bên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KH,CN&ĐMST.

leftcenterrightdel
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao biên bản ký kết. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang, lễ ký kết đánh dấu một cột mốc quan trọng hướng tới đẩy mạnh tăng cường hoạt động truyền thông về chính sách KH,CN&ĐMST của Bộ và ngành KH&CN trong những năm tới. Việc ký kết cũng thể hiện rõ ràng hơn về quan hệ đối tác bền chặt, lâu dài giữa Bộ KH&CN với Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, công tác truyền thông KH,CN&ĐMST đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua, ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng, góp phần giới thiệu những thành tựu nổi bật của KH,CN&ĐMST. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới đặt ra với hoạt động KH,CN&ĐMST, hoạt động truyền thông đòi hỏi phải có nhiều đổi mới hơn nữa đóng góp cho sự phát triển của ngành KH&CN. Để làm được điều này, Bộ KH&CN rất cần sự phối hợp chặt chẽ và sâu rộng hơn với Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác truyền thông về KH,CN&ĐMST.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, vấn đề KH,CN&ĐMST gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí. Lễ ký kết thỏa thuận nhằm tăng cường phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN với Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền về KH,CN&ĐMST.

Báo Nhân Dân đã có chuyên trang chuyên mục, chương trình truyền hình về KH&CN. Trong thời gian tới, báo Nhân Dân sẽ mở rộng triển khai, phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ KH&CN. Với tư cách Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết sẽ kêu gọi các cơ quan báo chí ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KH,CN&ĐMST, bản thân các cơ quan báo chí cần đổi mới, làm tốt hơn công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình đó rất mong Bộ KH&CN thường xuyên cập nhật, hỗ trợ, tư vấn các chính sách, định hướng lớn về KH,CN&ĐMST, giúp công tác tuyên truyền trúng và đúng hơn.

Thông qua lễ ký kết sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc lan tỏa, mở rộng, chuyên sâu hơn các nội dung về KH,CN&ĐMST trên các ấn phẩm của Báo Nhân dân, cũng như hệ thống rộng khắp của Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố, hơn 800 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, để hoạt động tuyên truyền về KH,CN&ĐMST tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

THU HIỀN