Khoảng 90 đại biểu đến từ các nghị viện thành viên AIPA, Ban Thư ký AIPA cùng các tổ chức quốc tế tham dự hội nghị.

Dự và phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề thảo luận của Hội nghị “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững”, thể hiện trách nhiệm, sự chủ động của AIPA trước những thách thức của khu vực trong bối cảnh mới, phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện mỗi nước hiện nay. Theo đó, phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo là định hướng trung tâm, xuyên suốt trong cách mạng công nghiệp đang tăng tốc.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Phiên họp thứ nhất Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: “Tại Đại hội đồng AIPA 43, chúng ta đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng với những giải pháp thiết thực để góp phần đạt được các mục tiêu chung của ASEAN. Hội nghị lần này là dịp để cùng nhìn lại, rà soát việc triển khai thực hiện các nghị quyết nói trên, đảm bảo các nghị quyết đã được thực thi một cách hiệu quả, đi vào cuộc sống với sự song hành trên cả kênh lập pháp và hành pháp”.

Trải qua 46 năm hình thành và phát triển, bước vào năm thứ 8 trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, Tổ chức AIPA đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều phương diện, trở thành một tổ chức có vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực, một nền kinh tế sôi động và hội nhập cao, một cộng đồng bao trùm, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, là đối tác tin cậy đối với các quốc gia, tổ chức trong khu vực và trên thế giới. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Nghị viện thành viên AIPA, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú của đất nước mình, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về các vấn đề quan tâm chung của AIPA/ASEAN và các nội dung liên quan đến chủ đề hội nghị; đóng góp cho Báo cáo của Hội nghị trình Đại hội đồng AIPA-44.

Nhân dịp này, Quốc hội Việt Nam truyền đi thông điệp mong muốn giới thiệu rộng rãi với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, văn hóa và thành quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; củng cố, thúc đẩy các mối quan hệ với nghị sĩ các nước thành viên AIPA, thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng hợp tác vì ổn định, phát triển bền vững, thịnh vượng chung của Cộng đồng ASEAN và khu vực. Việc Quốc hội Việt Nam đăng cai Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14 là hoạt động thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, tiếp tục phát huy vai trò và vị trí của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác liên nghị viện khu vực và thế giới, đặc biệt là AIPA. Qua đó, góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Quốc hội Việt Nam trong AIPA.

 
leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp. 

Sau khai mạc, Hội nghị tiến hành phiên họp thứ nhất với các nội dung: Bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14 (Brunei Darussalam); bổ nhiệm Thư ký của Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14 (Tổng Thư ký AIPA); thông qua Chương trình nghị sự và Chương trình hoạt động; các nghị viện thành viên AIPA trình bày Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng AIPA 43; báo cáo của Ban Thư ký AIPA, ra mắt Website AIPA mới.

 Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14 sẽ bế mạc vào ngày 11-7-2023.

 TTXVN