Hội thảo nhằm đóng góp ý kiến đề xuất xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa".

Phát biểu tại hội thảo, ông Hà Minh Hiệp, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, ngày 15-4-2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”. Qua hơn 12 năm thực thi quy chế này, nhiều kết quả nổi bật đã đạt được trong công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở Trung ương với nhau, giữa cơ quan Trung ương với các cơ quan ở địa phương.

leftcenterrightdel

Ông Hà Minh Hiệp, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu tại hội thảo. 

Tuy nhiên, hiện nay quy chế này đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Về phối hợp trong công tác kiểm tra triển khai kế hoạch, quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg hiện nay chỉ giới hạn trong việc phối hợp kiểm tra chất lượng, chưa thể hiện được đầy đủ trách nhiệm kiểm tra được giao tại các Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Đo lường, trong khi chất lượng sản phẩm, hàng hóa có sự gắn kết chặt chẽ, không tách rời của hai luật này. 

Ngoài ra, còn một số nội dung khác liên quan đến công tác phối hợp qua thực tiễn tổng kết Quyết định số 36 cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm phù hợp với quy định của các Luật, Nghị định mới ban hành và thực tiễn yêu cầu.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo. 

Trước những bất cập, hạn chế của quy chế hiện hành, việc sửa đổi, bổ sung quy chế là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” để thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15-4-2010, hiện đang được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến rộng rãi.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định phải phù hợp với định hướng của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra; bảo đảm tính kế thừa và tính phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, dự thảo cần có nội dung sửa đổi những quy định chưa phù hợp, bổ sung, cập nhật những quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Các quy định trong dự thảo cần có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa các bộ, ngành và địa phương, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Tin, ảnh: LA DUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.