leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ

Theo đó, phương thức dự kiến tổ chức thi chung đề, chung đợt đối với cả môn học bắt buộc và môn học lựa chọn trên phạm vi rộng; đồng thời cho học sinh tự quyết định chọn môn học để dự thi tốt nghiệp trong các môn học lựa chọn ở trường phổ thông. Phương án này cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với cách thức chọn môn học lựa chọn của học sinh.

MINH ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.