leftcenterrightdel
 Quy định mức trần học phí của các trường công lập chất lượng cao năm học 2023-2024 của Hà Nội.

Trên cơ sở quy định về mức trần học phí, các trường căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội của địa bàn cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và kết quả kiểm định để quyết định mức thu học phí cụ thể, tỷ lệ tăng không quá 7,5%.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/TTXVN 

Mức thu học phí trong trường hợp trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao đã được ban hành. Tổng thời gian thu học phí theo hình thức học trực tiếp trực tuyến phải bảo đảm nguyên tắc tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9 tháng một năm.

NGỌC ANH