Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, Sở yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền; coi công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên. Các đơn vị, trường học có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, không phô trương, lãng phí, hình thức.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, xử lý hành vi có liên quan đến tệ nạn ma túy; các khái niệm cơ bản về ma túy, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của tệ nạn ma túy; các biện pháp phòng ngừa, lạm dụng ma túy.

leftcenterrightdel
Một buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy dành cho học sinh. Ảnh: chinhphu.vn 

Các nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn ma túy; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học và cán bộ, nhà giáo trong việc phát hiện, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào nhà trường, gia đình và xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động phối hợp với ngành công an, ngành lao động - thương binh và xã hội, ngành y tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan để nắm bắt, phát hiện sớm các trường hợp có liên quan đến tệ nạn ma túy để tư vấn, giúp đỡ, giám sát kịp thời.

Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường phát triển, bồi dưỡng đội ngũ hạt nhân tuyên truyền về giáo dục phòng, chống ma túy; phát triển mô hình câu lạc bộ “Học sinh phòng, chống ma túy”; triển khai bộ tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh. Bên cạnh đó, các nhà trường cần quan tâm lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục; tích hợp nội dung giáo dục về phòng, chống tệ nạn ma túy trong một số môn học chính khóa theo quy định.

NGỌC LÂM