Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15-5-2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học. Cụ thể như sau:

Yêu cầu chung

a) Yêu cầu cần đạt về phẩm chất

Hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ; ý thức, trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b) Yêu cầu cần đạt về năng lực

Hình thành, phát triển cho học sinh các năng lực tự chủ, tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua các năng lực chuyên biệt: Nhận thức về quốc phòng và an ninh ở mức độ đơn giản; vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào cuộc sống.

leftcenterrightdel
Tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị Quân đội. Ảnh: baochinhphu.vn 

Yêu cầu cụ thể

a) Học sinh tiểu học

Hình thành nhận thức về tình yêu quê hương, đất nước; biết ơn người có công với cách mạng, với đất nước; yêu thương, quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; kính trọng thầy giáo, cô giáo, yêu quý và biết giúp đỡ bạn. Rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tu dưỡng đạo đức, tác phong nghiêm túc trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày. Có ý thức sinh hoạt nền nếp, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể; tự giác thực hiện nghiêm nội quy của nhà trường và các quy định của pháp luật.

b) Học sinh trung học cơ sở

Hiểu biết về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước; truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ; chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia; một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hình thành nhận thức về quốc phòng, an ninh ở mức độ đơn giản, trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Có lòng tự hào, tự tôn dân tộc, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.