Trước đó, tại Quyết định số 771/QĐ-BTTTT ngày 7-6-2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc ban hành Quy chế Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021, thời gian gửi hồ sơ tham gia giải thưởng này đến hết ngày 20-9-2021. Tuy nhiên, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện và gửi hồ sơ tham gia giải thưởng, theo đề nghị của cơ quan thường trực giải thưởng và các doanh nghiệp, tổ chức, Bộ TT&TT gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10-10-2021.

"Make in Viet Nam” là giải thưởng được Bộ TT&TT chủ trì tổ chức từ năm 2020 nhằm mục đích tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam và có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, Chính phủ số và xã hội số. 

Thông qua chiến lược “Make in Vietnam", Việt Nam sẽ cải thiện được chất lượng tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế tự chủ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là năm thứ 2, giải thưởng Sản phẩm công nghệ số "Make in Vietnam" được tổ chức nhằm triển khai Chỉ thị số 1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

leftcenterrightdel
Lễ trao giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020/ Ảnh minh họa.

Theo quy chế giải thưởng đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành ngày 7-6, “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 có 5 hạng mục gồm: Nền tảng số xuất sắc; sản phẩm số xuất sắc; giải pháp số xuất sắc; thu hẹp khoảng cách số; sản phẩm số tiềm năng. 

Giai đoạn sơ khảo, các tiểu ban của Hội đồng Giám khảo sẽ tổ chức chấm điểm hồ sơ đạt tiêu chí qua vòng sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có số điểm cao nhất của mỗi hạng mục giải thưởng. Các đơn vị thuộc nhóm 12 hồ sơ đạt số điểm cao nhất của mỗi hạng mục sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các tiểu ban của Hội đồng tương ứng (theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) để các tiểu ban đánh giá, lựa chọn top 10 hồ sơ theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp của mỗi hạng mục.

Tại vòng chung khảo, căn cứ vào danh sách đề cử của các tiểu ban, Hội đồng Giám khảo sẽ tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn top 10 và các giải vàng, bạc, đồng cho 4 hạng mục giải thưởng và top 10 sản phẩm số tiềm năng.

VĂN PHONG