Theo đó, việc đo kiểm chất lượng mạng 4G LTE của các nhà mạng chia làm 2 đợt. Đợt đo kiểm đầu tiên được Cục Viễn thông tiến hành trong thời gian từ ngày 18-12 đến 21-12-2018. Đợt thứ hai được đo kiểm từ ngày 24-12 đến 27-12-2018.

Việc đo kiểm chất lượng 4G, được Cục Viễn thông thực hiện với 7 chỉ số cơ bản như: Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ truy cập thành công dịch vụ, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi, tốc độ tải dữ liệu xuống và lên trung bình… 

Kết quả đo kiểm cho thấy 100% các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp đều đảm bảo tuân thủ quy định. Chỉ tiêu quan trọng nhất để phản ánh chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất là tốc độ tải dữ liệu, các doanh nghiệp của Việt Nam đều vượt xa mức công bố 1 Mbit/s. Chỉ tiêu thời gian trễ truy nhập trung bình, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi của tất cả các nhà mạng đã cho thấy trên địa bàn đo kiểm các doanh nghiệp có vùng phủ sóng tốt. Tất cả các kết quả đo kiểm này đã được Cục Viễn thông đăng tải công khai tại địa chỉ website của Cục Viễn thông www.vnta.gov.vn.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa.

Kết quả đo kiểm của cơ quan quản lý viễn thông cũng cho thấy, mạng MobiFone có tốc độ tải xuống trung bình đạt 39,04 Mbit/s và tốc độ tải lên trung bình là 29,59 Mbit/s. Đây là 2 chỉ số quan trọng nhất trong 7 chỉ số đo kiểm để đánh giá tốc độ dịch vụ 4G của các nhà mạng. Còn với Viettel, kết quả đo cho thấy tốc độ tải xuống trung bình là 22,65 Mbit/s và tải lên là 21,79 Mbit/s. Trong khi đó, VNPT có kết quả đo cho thấy tốc độ tải xuống trung bình 24,72 Mbit/s, tốc độ tải lên trung bình 23,80 Mbit/s...

Cục Viễn thông cũng cho biết, kết quả này chỉ phản ánh chất lượng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật tại thời điểm đo kiểm. Phương pháp xác định áp dụng quy định tại QCVN 81:2014/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000. Trước đó, Cục Viễn thông đã thực hiện đo kiểm mạng 3G tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bến Tre và Tiền Giang của các nhà mạng. Việc đo kiểm chất lượng 3G và 4G của các nhà mạng là để cơ quan quản lý để đánh giá chất lượng dịch vụ, đồng thời yêu cầu các nhà mạng thực hiện theo đúng cam kết để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Tin, ảnh: VĂN PHONG