Trung tâm IOC Bình Phước có 10 chức năng thực hiện giám sát phục vụ chỉ đạo, điều hành, như: Giám sát điều hành chỉ tiêu báo cáo thống kê kinh tế-xã hội; hoạt động của chính quyền, dịch vụ công; an toàn giao thông, an ninh trật tự; giao tiếp phục vụ công dân; các lĩnh vực giáo dục, y tế, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng; an ninh mạng, an toàn thông tin; mạng xã hội; du lịch thông minh.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thực hiện nghi thức bấm nút vận hành Trung tâm IOC.

Trung tâm IOC là một trong 20 dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tâm sẽ giúp lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn thu thập, đánh giá, phân tích thông tin chính xác bằng những công nghệ hiện đại. Từ đó kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo, điều hành giải quyết chính xác, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị; cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: ĐOÀN KIÊN