Thứ nhất, học sinh được cộng 1,5 điểm nếu là một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Thứ hai, học sinh được cộng 1,0 điểm nếu là con của Anh hùng lực lượng vũ trang; con của Anh hùng Lao động; con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. 

leftcenterrightdel

Kỳ thi tuyển sinh. Ảnh minh họa: TTXVN 

Thứ ba, học sinh được cộng 0,5 điểm nếu là người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; là người dân tộc thiểu số; là người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025). 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-6-2023. Học sinh lưu ý, trong trường hợp có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất khi tham gia dự tuyển vào lớp 10. 

NGỌC LÂM