Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được xem phim tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - 56 ngày đêm chấn động địa cầu” do Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân dân sản xuất.

Bộ phim đã khái quát, sinh động về Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ năm 1954-một chiến dịch điển hình trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta, một mốc son sáng chói trong thế kỷ XX của dân tộc...

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang chủ trì buổi tuyên truyền. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tuyên truyền. 

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang khẳng định: “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến bờ vinh quang. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa…”.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.