Với phương châm đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy chất lượng thực hành làm chính, các khóa học viên của nhà trường tốt nghiệp đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên từng cương vị công tác, góp phần tô thắm truyền thống LLVT TP Hồ Chí Minh “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.

Cuối tháng 10 vừa qua, 100 học viên đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương khóa XV đã tốt nghiệp và được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị sau 3 tháng đào tạo tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Kết quả tốt nghiệp có hơn 91% đạt khá, giỏi. Với khối lượng kiến thức được trang bị về lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác Đảng, công tác chính trị; điều lệnh, thể chất, kỹ thuật, chiến thuật binh chủng hợp thành... các sĩ quan dự bị có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ trên từng cương vị công tác. Đồng chí Lê Hiếu Thiện, lớp sĩ quan dự bị binh chủng hợp thành, chia sẻ: “Trong khóa học, chúng tôi được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, tổng hợp về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Qua đó giúp chúng tôi nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác sau khi tốt nghiệp ra trường”.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo nhà trường trao quyết định tốt nghiệp đối với học viên.

Để đạt được kết quả đó, nhà trường đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh về việc liên kết tổ chức đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương; phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo (Trường Quân sự Quân khu 7) và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch, tổ chức đào tạo đúng ý định, chương trình, nội dung; bám sát quy chế giáo dục-đào tạo; coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn trong suốt khóa học.

Không chỉ đào tạo sĩ quan dự bị, những năm qua, nhà trường được giao nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; phối hợp với Học viện Quân y, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Quân sự Quân khu 7 đào tạo nhiều đối tượng khác, như: Liên thông cao đẳng ngành quân sự cơ sở; bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3, 4... Mặc dù nhiều đối tượng giảng dạy, nhưng chất lượng giáo dục-đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng lên, thể hiện ở phẩm chất chính trị, năng lực công tác của học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thượng tá Hà Văn Tiến, Chính ủy nhà trường cho biết: “Với quyết tâm đổi mới để phát triển, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy, học; tích cực chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; quyết liệt triển khai học thực chất, thi thực chất, lấy chất lượng thực hành làm chính; tổ chức chặt chẽ việc biên soạn “ngân hàng đề thi” với nội dung đa dạng, sát thực tế ở nhiều bộ môn khác nhau để đánh giá thực chất kết quả dạy, học”.

Tất cả đối tượng tham gia học tập đều phải kiểm tra ngay sau khi kết thúc chương trình, kể cả tập huấn, bồi dưỡng, học tại chức của cán bộ, giáo viên. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả hướng tới sự phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Riêng với đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, quá trình huấn luyện và thi, kiểm tra còn được mở rộng theo hướng gợi mở, định hướng nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Nhờ đó, nhiều năm nay, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; đồng thời tham gia hiệu quả các hoạt động xây dựng địa bàn, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân tại địa phương...

Với phương châm đổi mới, coi trọng thực hành, quá trình giảng dạy, giáo viên kết hợp các phương pháp, cập nhật thông tin, truyền đạt đúng nội dung, chương trình, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tổ chức thảo luận, cho người học phát huy khả năng diễn đạt, thuyết trình, sáng tạo bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân... Các nội dung thực hành, giáo viên chú trọng rèn luyện động tác, hướng dẫn luyện tập, đánh giá kết quả bằng kiểm tra kỹ năng thực hành. Đối với sinh viên học chương trình giáo dục QPAN, trong mỗi khóa học, Ban giám hiệu nhà trường đều gặp gỡ, trao đổi với ban giám hiệu các trường liên kết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm học tập, rèn luyện cho sinh viên; kết thúc từng khóa đều tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tổ chức thực hành ngoại khóa để phát huy khả năng làm việc nhóm và ý thức tập thể...

Theo Thượng tá Liêu Quốc Toản, Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên linh hoạt sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với phương pháp minh họa bằng mô hình, chiến lệ, hình ảnh, sơ đồ và gợi mở, định hướng cho người học nghiên cứu; thường xuyên tổ chức thảo luận, viết thu hoạch theo nội dung, chuyên đề... khắc phục lối truyền thụ một chiều, tăng đối thoại dân chủ. Qua đó, rèn luyện cho người học năng lực tư duy, vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành và thông qua thực hành để tiếp thu lý thuyết một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo các đối tượng.

Bài và ảnh: CHÂU GIANG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.