leftcenterrightdel
Giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 truyền thụ kinh nghiệm cho học viên. Ảnh: Duy Đông. 

Có 52 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy, công nghệ thông tin, kiểm định chất lượng giáo dục-đào tạo đã được tổ chức trong năm học vừa qua, với hơn 4.600 cán bộ, giảng viên tham gia. Ngoài ra, các nhà trường đã chủ động cử cán bộ đi đào tạo, đi thực tế; duy trì có nền nếp hoạt động phương pháp; tổ chức tốt các hội thi giảng viên, cán bộ quản lý giỏi. Các học viện, nhà trường quân đội và cơ quan chức năng đã tổ chức xét, đề nghị công nhận chức danh 3 giáo sư, 19 phó giáo sư, phong tặng danh hiệu 2 Nhà giáo Nhân dân, 10 Nhà giáo Ưu tú, 139 giảng viên cao cấp và 85 giảng viên chính trong quân đội. 

HOÀNG HÀ