Sau hơn 1 tháng học tập, đến nay khóa học đã hoàn thành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các học viên đã được nghiên cứu một số nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

leftcenterrightdel

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu bế giảng khóa học. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ bế giảng. 

Cũng trong khóa học, các học viên được nghiên cứu thực tế, tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo một số đơn vị Quân đội và địa phương, như: Sư đoàn 5, Quân khu 7, Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và một số đơn vị, địa phương khác.

Phát biểu bế giảng khóa học, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học; đồng thời nhấn mạnh: Khóa học là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quý báu để các học viên nâng cao trình độ nhận thức, tư duy dự báo chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Quốc phòng trao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học cho các học viên.

Các đồng chí học viên cần tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh đang đặt ra; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định, kết luận của Trung ương, cụ thể là Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cập nhật những nội dung mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chiến lược về quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... Vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Tại lễ bế giảng, Học viện Quốc phòng đã trao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học cho các học viên.

Tin, ảnh: THU THẢO

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Nhà trường Quân đội xem các tin, bài liên quan.