Thời gian qua, Học viện Kỹ thuật quân sự (KTQS) đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản để sẵn sàng triển khai đào tạo giai đoạn 1 hệ kỹ sư quân sự, bắt đầu từ năm học 2022-2023 cho học viên khóa 58. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Minh Thái, Phó giám đốc Học viện KTQS về vấn đề này. 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho nhiệm vụ đào tạo giai đoạn 1 sĩ quan phân đội trình độ đại học?

Thiếu tướng Lê Minh Thái: Trước hết phải khẳng định việc chuyển nhiệm vụ đào tạo giai đoạn 1 về các học viện, nhà trường là chủ trương đúng đắn của Quân ủy Trung ương và BQP.

Ngay sau khi nhận được Công văn số 1452/NT-QLĐT ngày 25-8-2021 của Cục Nhà trường về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng BQP, trong đó có nội dung giao cho các học viện tự đào tạo giai đoạn 1 từ năm học 2022-2023, Học viện KTQS đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các tổ công tác chuẩn bị triển khai đào tạo giai đoạn 1 hệ kỹ sư quân sự, trong đó quy định rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, các tổ công tác chuẩn bị triển khai thực hiện đào tạo giai đoạn 1 hệ kỹ sư quân sự.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Minh Thái, Phó giám đốc Học viện KTQS. 

Khi thực hiện nhiệm vụ mới này, Học viện KTQS sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo toàn khóa; sắp xếp trình tự logic môn học phù hợp với yêu cầu đào tạo của từng chuyên ngành, thuận lợi cho việc thực hiện Đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; việc nắm bắt tư tưởng, quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên được thực hiện ngay từ đầu, không bị gián đoạn trong suốt quá trình đào tạo.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu Học viện KTQS tổ chức đào tạo giai đoạn 1 cho học viên đào tạo kỹ sư quân sự nên đã đặt ra một số yêu cầu cần phải giải quyết như: Kiện toàn biên chế tổ chức, bổ sung đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường về công tác quản lý, điều hành và tổ chức giảng dạy; bổ sung vũ khí, trang bị, vật chất, giáo trình, tài liệu phục vụ huấn luyện cơ bản; đồng thời cần phải phối hợp, hiệp đồng với một số đơn vị tại khu vực Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để đề nghị hỗ trợ thao trường, bãi tập phục vụ đào tạo giai đoạn 1.

Phóng viên: Đến nay, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ đào tạo giai đoạn 1 sĩ quan phân đội trình độ đại học tại Học viện KTQS đang được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lê Minh Thái: Sau khi thành lập Ban chỉ đạo và các tổ công tác chuẩn bị triển khai đào tạo giai đoạn 1, Học viện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai chuẩn bị đào tạo giai đoạn 1, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị phụ trách.

Về chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giảng viên, các cơ quan đã tham mưu cho Học viện đề xuất với BQP về việc thành lập tiểu đoàn quản lý học viên, đề xuất nhân sự, biên chế khung, bổ sung giảng viên; tham mưu, đề xuất xin quỹ đất để xây dựng thao trường huấn luyện đào tạo giai đoạn 1 tại Vĩnh Phúc, Hòa Bình trong dài hạn, sử dụng các địa điểm tại Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc và liên hệ Trường Quân sự Quân khu 2 mượn thao trường, bãi tập phục vụ đào tạo giai đoạn 1 cho khóa 58.

leftcenterrightdel
Học viên Học viện KTQS trong một buổi huấn luyện hành quân. 

Học viện đã phối hợp với các cơ quan chức năng của BQP để đảm bảo vũ khí trang bị, giáo trình tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo giai đoạn 1. Đồng thời tiến hành quy hoạch doanh trại, bãi tập huấn luyện, nơi ăn ở; xây dựng kế hoạch sửa chữa và nâng cấp doanh trại, hệ thống các bãi tập, sân vận động...

Đặc biệt, để đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng với tâm thế chủ động, Học viện KTQS đã cử 15 cán bộ, giảng viên cùng tham gia vào quá trình đào tạo giai đoạn 1 cho học viên khóa 57 tại Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 trong việc xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương pháp tổ chức huấn luyện, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả và tổ chức tập huấn cho các cán bộ, giảng viên tham gia quản lý, đào tạo giai đoạn 1 hệ kỹ sư quân sự.

Phóng viên: Rõ ràng để triển khai đào tạo giai đoạn 1 hệ kỹ sư quân sự, bắt đầu từ khóa 58 được diễn ra bảo đảm, đạt hiệu quả tốt thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chủ động từ đội ngũ cán bộ, giảng viên, đồng chí có thể phân tích rõ hơn về tâm thế của đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện trước nhiệm vụ mới này?

Thiếu tướng Lê Minh Thái: Xác định yếu tố con người đóng vai trò chủ đạo nên song song với việc hoàn thành công tác chuẩn bị vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, nội dung, chương trình, Học viện KTQS đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo giai đoạn 1 hệ kỹ sư quân sự từ ngày 9-5 đến 18-6-2022. Việc tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, nâng cao trình độ, năng lực đào tạo giai đoạn 1 cho đội ngũ giảng viên Khoa Quân sự, Khoa Công tác Đảng - Công tác chính trị và cán bộ quản lý học viên Tiểu đoàn 5, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 1 cho học viên khóa 58.

Trong thời gian hơn một tháng, toàn bộ nội dung trong chương trình đào tạo giai đoạn 1 được lớp tập huấn thực hiện trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban tổ chức lớp tập huấn; sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên và sự tạo điều kiện, giúp đỡ nhiệt tình của Trường Quân sự Quân khu 2; Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, lớp tập huấn đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra, đạt kết quả cao.

leftcenterrightdel
Học viên Học viện KTQS trên giảng đường.  

Cán bộ, giảng viên của Học viện đã thực hiện các nội dung tập huấn trên cả vai trò người học và người thầy. Trong vai trò là người học, cán bộ, giảng viên đã được huấn luyện từng nội dung, động tác cụ thể. Trên cương vị là người thầy, cán bộ, giảng viên đã được rèn luyện các kỹ năng soạn bài giảng, quy trình thông qua bài giảng, thục luyện bài giảng và thực hành giảng bài, huấn luyện.

Kết thúc lớp tập huấn, toàn bộ nội dung tập huấn được kiểm tra, đánh giá, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra động tác thực hành bắn đạn thật, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ; kiểm tra phương pháp huấn luyện của từng học viên lớp tập huấn trên cương vị giảng viên, cán bộ huấn luyện thực hành giảng bài trên giảng đường và các vấn đề huấn luyện trên thao trường, bãi tập.

Quá trình tổ chức tập huấn, các cơ quan, đơn vị trong Học viện đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ xây dựng nội dung phù hợp, hiệp đồng bảo đảm linh hoạt, kịp thời, chính xác, làm cơ sở để tiếp tục tham mưu cho Học viện tổ chức đào tạo giai đoạn 1 cho học viên khóa 58 đạt kết quả cao nhất.

Đến nay, tất cả công tác chuẩn bị cho đào tạo giai đoạn 1 tại Học viện đã hoàn thành tốt. Có thể khẳng định, với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, Học viện KTQS đã sẵn sàng cho việc triển khai đào tạo giai đoạn 1 hệ kỹ sư quân sự, bắt đầu từ khóa 58 ngay trong năm học 2022-2023 một cách chủ động và có chất lượng.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

BĂNG CHÂU (thực hiện)