Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị đánh giá: Thời gian qua, Ban chỉ đạo 35, Đảng ủy Học viện Chính trị đã bám sát hướng dẫn, yêu cầu của cấp trên, thực tiễn nhiệm vụ đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án hiệu quả, thiết thực.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo 35, Đảng ủy Học viện Chính trị chủ trì hội nghị. 

Cơ quan thường trực làm tốt chức năng tham mưu, triển khai thực hiện Đề án; cung cấp thông tin, định hướng đấu tranh hiệu quả; kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đôn đốc hoạt động đấu tranh của các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, tổ chức học tập nghiêm túc, có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa sát với từng đối tượng.

Học viện đã gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên vận dụng, mở rộng nghiên cứu các đề tài khoa học về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của Học viện trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện đã có nhiều bài viết chuyên sâu, các công trình nghiên cứu có chất lượng về nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Học viện tổ chức thành công các Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia thi cấp toàn quân đạt kết quả cao. Hoạt động đấu tranh trên không gian mạng có sự phát triển cả số lượng; hình thức đấu tranh đa dạng, phát huy được hiệu quả đấu tranh trên các fanpage, qua đó đã tham gia đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
leftcenterrightdel
Trung tướng Trương Thiên Tô trao khen thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp trao khen thưởng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Hội nghị đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Về phương hướng, biện pháp trong thời gian tới, Trung tướng Trương Thiên Tô yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Bảo đảm tốt tính thực tiễn, tính chiến đấu trong công tác giảng dạy. Tăng cường nghiên cứu tư tưởng, lý luận, nâng cao chất lượng các công trình, đề tài. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình, cập nhật, nắm bắt, nhận diện và đấu tranh kịp thời, hiệu quả; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn thông tin nhất là trên không gian mạng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Học viện Chính trị đã trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.