Tại buổi lễ, đại diện ngành giáo dục và đông đảo người dân đã vào đình thờ Tiên triết Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) thực hiện nghi lễ dâng hương, báo cáo thành tích và xin chữ. Ngay sau nghi lễ dâng hương, Lễ khai bút đã được trang trọng thực hiện với các chữ trong câu “Thi đua dạy tốt, học tốt”.

Lễ khai bút là hoạt động thường niên của ngành giáo dục Thủ đô trong những năm gần đây nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo; đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Thủ đô trong năm mới.

THỦY SƠN