leftcenterrightdel
Ký kết phối hợp đào tạo tiếng Tây Ban Nha giữa các đơn vị. 

Đặc biệt, chương trình hướng đến đào tạo, bồi dưỡng tiếng Tây Ban Nha cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch để lực lượng này thêm tự tin trong giao tiếp, nâng cao kỹ năng ứng xử với khách du lịch nói tiếng Tây Ban Nha đến tham quan, trải nghiệm các loại hình du lịch của Việt Nam. Đồng thời cung ứng nhân lực hướng dẫn viên du lịch có chất lượng cao đối với thị trường khách du lịch khu vực Mỹ Latinh đang gia tăng. Hiện thành phố có gần 7.200 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ, chiếm gần 4,5% lao động toàn ngành du lịch nhưng số lượng hướng dẫn viên sử dụng tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Đức... còn hạn chế.

Tin, ảnh: THƯ LÊ