Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Trần Chí Cường (đoàn TP Đà Nẵng) cho biết, sau đại dịch Covid-19, Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm hỗ trợ ngành du lịch sớm phục hồi và phát triển bằng chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đã bố trí ngân sách cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch số tiền 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, số tiền này vẫn nằm trong ngân hàng, số tiền lãi dùng để chi cho hoạt động thường xuyên cho bộ máy hành chính quản lý quỹ.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết nguyên nhân chưa triển khai nguồn kinh phí này và giải pháp khắc phục tình trạng này?

leftcenterrightdel

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn tại phiên họp.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, 300 tỷ đồng này không phải quỹ để hỗ trợ phát triển du lịch mà theo Luật Du lịch thì 300 tỷ đồng này là vốn điều lệ. 

Vốn điều lệ được bảo tồn phát triển bằng cách gửi ngân hàng để bảo tồn nguồn vốn đó, phần lãi được chi cho tổ chức bộ máy. Phần xúc tiến hoạt động du lịch thì do Chính phủ cấp thông qua tỷ lệ phần trăm trong đóng góp của ngành du lịch qua phí, vé… khi được Nhà nước, Trung ương thu lại.

"Vừa rồi chúng ra nhận được 2 lần, mỗi lần 150 tỷ đồng, trong đó 150 tỷ đồng đợt đầu được gửi vào ngân hàng, số lãi chủ yếu được chi cho công tác hành chính và bộ máy theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và trên sự kiểm soát của Kho bạc Nhà nước; còn 150 tỷ đồng đợt sau đang được lưu giữ ở kho bạc. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo để củng cố, kiện toàn đội ngũ quỹ và tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hình thành trích lập các quỹ theo quy định", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đây là một mô hình mới. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp sự nghiệp công lập, 2 loại hình này rất khó trong hoạt động nên có những vướng mắc.

"Tuy nhiên, tinh thần chung của Bộ là sẽ quyết liệt hơn, sắp xếp lại bộ máy, nếu cần thiết sẽ có báo cáo đánh giá tác động để đề xuất xem xét sửa đổi Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đưa quỹ vào hoạt động, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá du lịch", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết. 

ANH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.