“Nếu các nước không giữ được độc lập tự chủ, nghiêng bên này hoặc nghiêng về bên kia thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường an ninh. Chính vì vậy, Đảng ta đã nêu rất rõ mục tiêu của chúng ta là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế”, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bên hành lang Đại hội lần thứ XII của Đảng, sáng 22-1.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định: Tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp là do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố các nước lớn cạnh tranh ảnh hưởng. Khi đã cạnh tranh ảnh hưởng  sẽ dẫn đến sự cọ xát về mặt lợi ích chiến lược, lợi ích an ninh và kinh tế. Một trong những vấn đề trong 5 năm vừa qua chúng ta đã thành công lớn là xây dựng được khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước quan trọng. Không phải bất cứ nước nào cũng có thể xây dựng được đối tác chiến lược, đối tác toàn diện như Việt Nam. Điều đó thể hiện chúng ta có chính sách đúng đắn, ngoài ra cũng thể hiện vị thế của Việt Nam tăng nên.

Đồng chí Phạm Bình Minh. 

PV: Thưa đồng chí, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực như đồng chí vừa nêu, chính sách đối ngoại đã góp phần như thế nào trong sự nghiệp phát triển đất nước của chúng ta?

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh: Thực hiện chính sách đối ngoại tạo dựng môi trường tốt là để phục vụ sự nghiệp phát triển trong nước. Mở rộng quan hệ với các nước cũng nhằm tăng cường quan hệ chính trị, tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Nói cách khác là sử dụng ngoại lực phục vụ cho phát triển nội lực của đất nước. Người ta hay nói chính sách đối ngoại là sự nối dài của chính sách đối nội cũng chưa hoàn toàn chính xác, mà phải nói chính sách đối ngoại là một phần trong chính sách, đường lối phát triển của đất nước.

PV: Thưa đồng chí, nhiệm vụ đó đặt ra những yêu cầu gì cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII?

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh: Đường lối của Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ được thông qua tại Đại hội lần này. Đại hội sẽ vạch ra  không chỉ nhiệm vụ phát triển đất nước, kinh tế, văn hóa-xã hội mà cả đường lối đối ngoại. Vì vậy, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Trung ương được bầu tại Đại hội lần này là rất lớn. Mặt khác, tất cả các ban, bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, thực hiện đường lối đối ngoại đó. Nếu có sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng và sự phối hợp thực hiện chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương thì sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại.

PV: Thời gian qua, chúng ta tham gia nhiều hiệp định quốc tế với nhiều đối tác, chẳng hạn như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Lợi  ích thật sự của những liên kết với đối tác ấy như thế nào, thưa đồng chí?

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh: Hiện nay, ta thiết lập quan hệ với 15 đối tác chiến lược và 10 đối tác toàn diện. Nếu nhìn tổng thể chính sách đối ngoại của một đất nước, xây dựng được càng nhiều quan hệ bạn bè mang tính tin cậy cao về chính trị, hợp tác tốt về quân sự-quốc phòng-an ninh, quan hệ kinh tế-thương mại được mở rộng thì tổng hòa của các mối quan hệ đó sẽ tạo cho đất nước có được môi trường thuận lợi để phát triển.

Tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, không nước nào giống nước nào. Mỗi nước có một thế mạnh riêng. Chúng ta quan hệ tùy theo từng đối tác mà nhấn mạnh khía cạnh nào để hợp tác. Chẳng hạn như về kinh tế-thương mại, về đầu tư hay tranh thủ về khoa học-công nghệ; văn hóa-giáo dục v.v..

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYÊN THẮNG - VIỆT CƯỜNG (ghi)