Hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung về quan hệ hai nước, trong đó có công tác hợp tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình quốc tế, khu vực và vấn đề Biển Đông.

TRUNG CA