Theo Bộ Ngoại giao, dự kiến ngày 24-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ gửi thông điệp đến “Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 75”. Ngày 21-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gửi thông điệp đến “Phiên kỷ niệm cấp cao 75 năm thành lập LHQ”. Ngày 1-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ gửi thông điệp đến “Phiên cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV”. Ngày 2-10, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ gửi thông điệp đến “Phiên cấp cao kỷ niệm Ngày Quốc tế về loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân”.

VIỆT ĐOÀN