Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã thể hiện khát vọng phát triển lớn, đó là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, ngành đối ngoại sẽ đóng vai trò tiên phong kết nối Việt Nam với các xu thế phát triển lớn của thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Tập trung thảo luận và đánh giá về các xu hướng lớn trên thế giới giai đoạn hậu Covid-19, tọa đàm được chia thành 3 phiên thảo luận chính về chuyển đổi số; chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng bao trùm, tự cường và bền vững; phục hồi xanh. Các đại biểu đưa ra một số gợi ý về chính sách nhằm giúp Việt Nam tranh thủ được các xu hướng lớn của thế giới, kết hợp hiệu quả nguồn ngoại lực này với sức mạnh quốc gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp, giúp Việt Nam đạt được các đột phá, hướng tới các mục tiêu phát triển đã đề ra.

VIỆT TRUNG