Tại hội nghị, đồng chí Sunthon Saynhachac khẳng định đại hội đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào và thông báo về các nội dung chính của đại hội. Đồng chí Sunthon Saynhachac cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Việt Nam đã góp phần giúp Lào tổ chức thành công Đại hội XI; đồng thời chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao việc Đảng NDCM Lào đã thông báo về kết quả Đại hội XI cho Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước kết quả và thành công tốt đẹp của Đại hội XI Đảng NDCM Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng NDCM Lào, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Đồng chí Hoàng Bình Quân và đồng chí Sunthon Saynhachac bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai bên khẳng định quyết tâm chung sức, chung lòng, kề vai sát cánh vượt qua những khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội của mỗi đảng và phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực hơn nữa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ làm hết sức mình bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

ĐOÀN CA