Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tần suất trao đổi và tiếp xúc cấp cao hằng năm, cũng như các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước; tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và cam kết đã ký, nhất là Chương trình hành động 2017-2020; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, làm ăn, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực mới mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Khoa học công nghệ, năng lượng, năng lượng tái tạo, lọc hóa dầu; đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi dành cho Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không hai nước kinh doanh, khai thác và mở mới các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí giao cho các bộ, ngành hai nước tiếp tục trao đổi tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong thương mại và đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu đã đề ra 15 tỷ USD đối với kim ngạch thương mại hai chiều trong năm nay. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, ủng hộ sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) khách quan, toàn diện, bảo đảm lợi ích của tất cả các bên liên quan.

TTXVN