Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta tham gia lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Trong suốt 90 năm qua, trên con đường đi lên của mình, có lúc quanh co, phức tạp, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lập trường, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, đã lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi.

Đánh giá mối quan hệ Viêt Nam-Cuba trong 60 năm qua kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (2-12-1960), đồng chí Trương Thị Mai khẳng định đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, anh em, trước sau như một, mối quan hệ đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau của hai đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ lòng tin tưởng sâu sắc rằng dân tộc Cuba anh hùng và cách mạng, dưới sự lãnh đạo nhìn xa trông rộng của Đảng Cộng sản Cuba, sẽ không bao giờ chịu thất bại trước bất kỳ thế lực nào, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh với Đảng Cộng sản Cuba để cùng hoàn thành xuất sắc trọng trách đã được lịch sử và nhân dân hai nước giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ trang trọng này, đồng chí Olga Lidia Tapia Iglesias, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Giáo dục, Khoa học và Thể thao Đảng Cộng sản Cuba, đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam trong việc thống nhất các tổ chức cách mạng Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đồng chí Tapia Iglesias cũng nêu bật tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc và bày tỏ lòng tri ân đối với sự ủng hộ kiên trung của nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của cách mạng Cuba, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống lại cuộc bao vây, cấm vận kinh tế-thương mại-tài chính phi lý áp dụng với Cuba hơn nửa thế kỷ qua.

TTXVN