Chuyến thăm là dịp để đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương năm 2016 giữa Việt Nam và Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia, thống nhất phương hướng, biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nghị định thư và kế hoạch hợp tác năm 2017. Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18-7-1977/18-7-2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962/5-9-2017); củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cam-pu-chia, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967/24-6-2017).

NGUYỄN NAM