leftcenterrightdel

Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 của các cơ quan Đảng ở Trung ương. Ảnh minh họa qdnd.vn

Ai cũng hiểu rằng, tổng kết thực chất là phải đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu, đúc rút được bài học kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp để khắc phục hạn chế, yếu kém trong thời gian tiếp theo. Nói thì đơn giản nhưng không phải cơ quan, đơn vị nào cũng triển khai và làm tốt được việc đó. Trên thực tế, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị coi việc tổng kết đơn giản chỉ là buổi bình xét thi đua, khen thưởng, thế nên phần tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chỉ làm qua loa đại khái, đánh giá hời hợt, chung chung. Cung cách này khiến cho những mô hình mới, cách làm hay không được nhân rộng, lan tỏa; những điểm hạn chế, yếu kém không được vạch ra làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Để công tác tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thực chất, hiệu quả, trước hết, cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chuẩn bị bản báo cáo thực chất, tức là phải đúng với thực trạng, đủ về nội dung nhiệm vụ, rõ về biện pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém. Muốn thực hiện được vấn đề này, phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, các chỉ tiêu, tiêu chí đã được xác định trong nghị quyết, chỉ thị của cấp mình và cấp trên để tiến hành đánh giá từng công việc. Các số liệu, chỉ tiêu, biện pháp thể hiện trong báo cáo phải minh bạch, sát với thực tế nhiệm vụ được giao. Trong từng mảng công việc, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ trì cần phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, khuyến khích cán bộ “nói đúng, nói rõ, nói hết” trong quá trình tổng hợp báo cáo. 

Hội nghị tổng kết cần tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được tính tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhân viên với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật trên tinh thần cầu thị, xây dựng. Ngoài khẳng định những thành quả đạt được thì việc chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân là rất quan trọng. Khi thấy được những hạn chế, nguyên nhân, thì sẽ có biện pháp khắc phục. Trong thực tế cũng có nhiều tập thể, cá nhân, do không nắm chắc các nguyên tắc, quy định, quy chế trong thực hiện nhiệm vụ nên khi sai phạm mà vẫn không biết mình sai phạm; hoặc cũng có tổ chức, cá nhân do thờ ơ, đơn giản trong công tác tổng kết, rút kinh nghiệm hằng năm nên bỏ qua những cảnh báo sai phạm, khiến sai phạm ngày càng nghiêm trọng hơn. Thời gian qua, chúng ta đã phải xử lý một số vụ việc sai phạm kéo dài mà một trong những nguyên nhân chính là công tác tổng kết, rút kinh nghiệm hằng năm không được tiến hành nghiêm túc, kỹ càng, thấu đáo.

Một năm đầy ắp công việc chuẩn bị khép lại. Soi vào từng cơ quan, đơn vị thì thấy thành tích có nhiều, nhưng những hạn chế cũng còn không ít. Để nhân lên kết quả tích cực, giảm đi những yếu kém, khởi đầu một năm mới tốt đẹp hơn thì rất cần sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, mà bắt đầu là từ việc tổng kết thực hiện nhiệm vụ hôm nay. 

TIẾN ĐẠT