Chứng kiến tình cảm giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 312 khiến tôi nhớ lại những hình ảnh thật khó quên trong các chuyến công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị toàn quân. Đồng đội thức thâu đêm lo cho người bạn cùng đơn vị của mình bị sốt. Trên chặng đường hành quân rèn luyện, người giúp bạn mang thêm khẩu súng, người khoác hộ chiếc ba lô, người quàng vai dìu nhau đi từng bước… Rồi bạn không may bị mệt, đồng đội sẵn sàng gác thay dẫu đã nhiều đêm không ngủ. Bạn vì chuyện riêng chưa chép được bài học, cả tiểu đội xúm lại để giúp bạn theo kịp chương trình học tập, huấn luyện… Tất cả những hình ảnh ấy như cuốn phim đầy đặn phản ánh sinh động tình đồng chí, đồng đội thủy chung, gắn bó của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ, không chỉ trong thời kỳ chiến tranh cam go, ác liệt, mà còn được nhân rộng, lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đó chính là truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đó còn là môi trường mang đậm giá trị nhân văn, nhân nghĩa được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế tục nhau xây đắp, tạo dựng nên.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội bởi thế không chỉ hiểu đơn thuần là trồng thêm vài ba hàng cây xanh, bê tông hóa thêm vài chục mét đường, hoặc bỏ ra vài chục ngày công để sơn, sửa doanh trại. Những việc làm cụ thể ấy là cần thiết, góp phần quan trọng tạo dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở từng cơ quan, đơn vị. Nhưng điều quan trọng hơn, ý nghĩa và giá trị hơn việc xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội chính là các hoạt động nhằm hướng tới những giá trị nhân văn; làm lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đó mới là điều mà mỗi cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị ở từng cấp cần quan tâm hơn cả.

Xã hội càng phát triển, nhất là trong sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì quan tâm đầu tư và có cách suy nghĩ mới về việc xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội đang là đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn đặt ra đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân, nhất là ở cơ sở. Tổng kết, đánh giá kết quả sau 25 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp có cái nhìn toàn diện, sâu sắc và khách quan để từ đó xác định những chủ trương, giải pháp tiến hành hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành là điều hết sức quan trọng, nhưng vấn đề cốt lõi trong xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội là phải tạo dựng được những điều kiện nhằm thúc đẩy và nhân lên những giá trị nhân nghĩa tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đó chính là lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đó là "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Đó là tình đồng chí, đồng đội thủy chung, trong sáng. Đó còn là tình quân dân cá nước... Văn hóa của quân nhân, cốt cách của Bộ đội Cụ Hồ chính là ở những phẩm chất cao đẹp ấy.

LÊ LONG KHÁNH