Nhiều cơ quan, đơn vị do tính chất nhiệm vụ phải tổ chức lực lượng, phương tiện hoạt động ngoài doanh trại thường xuyên nên góp phần gia tăng mật độ tập trung người và phương tiện, nhất là ở các khu vực nhà ga, bến xe, các nút giao thông, khu vực trọng điểm…

Do được quản lý, giáo dục thường xuyên, chu đáo nên ý thức, trách nhiệm, tính tự giác của bộ đội khi làm nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xã hội và tham gia giao thông ngày càng nâng cao. Dễ thấy những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân phục tề chỉnh, đi trên tàu, xe nhường chỗ cho người già, người tàn tật, phụ nữ có thai, có con nhỏ; hỗ trợ, giúp đỡ người qua đường; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. Khi về địa phương, cán bộ, chiến sĩ, công chức quốc phòng tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước; lao động giúp gia đình, bà con hàng xóm, dọn vệ sinh đường phố, xóm làng. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội quên mình cùng với các lực lượng ở địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý sự cố, cứu hộ, cứu nạn… trở nên quen thuộc với cấp ủy, chính quyền và nhân dân; được cán bộ, người dân tin yêu, mến phục.

leftcenterrightdel
Diễu duyệt đội ngũ tại Học viện Chính trị. Ảnh: QĐND

Tuy nhiên đây đó, ở những nơi tập trung đông người, trên bến tàu, xe, khi tham gia giao thông vẫn còn có những quân nhân sai phạm lễ tiết tác phong, vi phạm kỷ luật, chưa chấp hành tốt các quy định pháp luật về giao thông. Có trường hợp quân nhân sử dụng bia, rượu, không làm chủ được bản thân, hành vi, điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn, để lại hậu quả nghiêm trọng. Còn những quân nhân chưa chấp hành tốt các quy định, khi về địa phương, nơi cư trú sa vào các tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến kinh tế, hạnh phúc gia đình và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Được nghỉ lễ, Tết, tham gia các hoạt động mùa lễ hội, vui Xuân là nguyện vọng, nhu cầu chính đáng và thiết yếu của mỗi quân nhân. Song để quản lý chặt chẽ, duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật và tổ chức cho bộ đội tham gia tốt các hoạt động trong dịp này là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị. Cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, duy trì nghiêm các chế độ, nhất là trực SSCĐ, tổ chức cho bộ đội vui chơi, giải trí. Chỉ huy các đơn vị thường xuyên liên hệ, hiệp đồng với các địa phương, các lực lượng nắm chắc tình hình; phối hợp quản lý chặt chẽ quân nhân. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Tham mưu trưởng, các cơ quan, đơn vị tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, tổ chức các tổ, đội kiểm soát quân sự phối hợp với công an, lực lượng an ninh, trật tự địa phương để kiểm tra, chấn chỉnh, duy trì nghiêm lễ tiết, tác phong quân nhân; quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát khu vực đóng quân; phối hợp, hiệp đồng bảo đảm an toàn đơn vị và an ninh, trật tự trên địa bàn.

Duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, lễ tiết, tác phong quân nhân là hoạt động thường xuyên, liên tục, bởi đó là truyền thống của Quân đội ta, “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, là sự giữ gìn và tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác cho mỗi quân nhân; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, việc làm tốt để động viên, nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của bộ đội. Duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, lễ tiết, tác phong quân nhân là góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao kỷ cương, sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.

NGUYỄN XUÂN GIANG