Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư!

Kính thưa Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng!

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất, thay mặt ban tổ chức, tôi tiếp tục phát động Cuộc thi báo chí viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai trong năm 2022-2023 nhằm tiếp tục tạo diễn đàn tư tưởng mạnh mẽ, góp phần quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” một cách sáng tạo, sâu rộng và hiệu quả.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo QĐND, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát động Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai. Ảnh: qdnd.vn

Nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ, củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Làm sáng tỏ giá trị cách mạng, giá trị khoa học, giá trị nhân văn, giá trị thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm sáng tỏ và bảo vệ những giá trị đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bảo vệ, giữ vững những thành quả cách mạng, thành tựu của công cuộc đổi mới, lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bảo vệ hình ảnh quân đội, bảo vệ và tô thắm giá trị Bộ đội Cụ Hồ.

Cùng với đó, các bài viết cần tập trung nhận diện, đấu tranh phản bác, làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là cuộc chiến đấu sống còn của Đảng và chế độ ta. Những người cầm bút là những chiến sĩ tiên phong của cách mạng, thông qua mặt trận báo chí để khơi gợi, mách bảo, cổ vũ và đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu lâu dài, gian khó và rất quyết liệt này.

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, trọng tâm kêu gọi là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, nhà báo, các cộng tác viên hãy thông qua một diễn đàn mở thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc. Những tác phẩm có chất lượng tốt được ban tổ chức cuộc thi lựa chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích tiếp nhận các tác phẩm báo chí về chủ đề cuộc thi đã đăng trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trên cả nước để xem xét trao giải thưởng.

Cuộc thi lần thứ nhất, chúng ta đã bằng đôi mắt sáng, tấm lòng trong và ngòi bút sắc bén của mình tạo ra một diễn đàn báo chí, mà thực chất là một diễn đàn khoa học, diễn đàn chính trị đầy trách nhiệm và uy tín. Ban tổ chức bày tỏ mong muốn các chiến sĩ trên mặt trận cầm bút tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc thi, cùng với các cơ quan báo chí trên toàn quốc gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Đó cũng là hành động thiết thực xây dựng và bảo vệ cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta, xây dựng và bảo vệ Đảng ta, chế độ ta và đất nước tươi đẹp muôn vàn yêu quý của chúng ta!

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn!

Thiếu tướng ĐOÀN XUÂN BỘ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi