Đặc biệt, các đơn vị đã làm tốt việc nắm chắc lý lịch; chủ động phân loại từ sớm các đối tượng theo nhiều phương diện tiếp cận, trong đó có phân loại về mặt trình độ, năng lực, sở trường, năng khiếu cá nhân...

Đây được xem là phần việc quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý bộ đội ở mỗi đơn vị; đồng thời là căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng, phát huy vai trò của những “hạt nhân” tiêu biểu trên một số lĩnh vực hoạt động quân sự, quốc phòng; qua đó, sớm phát hiện những quân nhân có phẩm chất, năng lực tiêu biểu, để có hướng bồi dưỡng, đào tạo, phục vụ lâu dài trong quân đội.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai, huyện Xuân Lộc động viên thanh niên nhập ngũ. Ảnh: Cù Thuận 

Những năm gần đây, chất lượng công tác tuyển quân trong toàn quân không ngừng được nâng lên. Trong đó, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, đào tạo nghề, thanh niên là đối tượng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng... nhập ngũ ngày càng tăng.

Trước đây, không ít cán bộ cơ sở thường quan niệm, chiến sĩ mới chỉ đơn thuần là đối tượng của công tác huấn luyện. Thế nhưng gần đây, nhiều đơn vị chủ trương sớm phát hiện, có biện pháp, chính sách phát huy cao nhất các nỗ lực, đóng góp của đối tượng này vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đây là minh chứng cho việc các cấp quán triệt đồng bộ, sâu sắc chủ trương của cấp trên; thể hiện rõ tư duy đổi mới đúng hướng về việc trọng dụng nhân tài trong quân đội.

Có nghĩa, không phân biệt bất kỳ đối tượng nào, miễn đó là chủ thể có trình độ, năng lực, có khả năng đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chung trên từng cương vị, chức trách... thì đều được trọng dụng, sử dụng một cách phù hợp, linh hoạt, vì lợi ích chung.

Thực tế cho thấy, thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, hay có thành tích cao ở các kỳ thi... thường là các đối tượng tự nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ, thể hiện nguyện vọng được cống hiến, phục vụ trong môi trường quân đội. Cũng đã có không ít đối tượng là quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng lập thành tích tiêu biểu, đóng góp quan trọng, nổi bật vào thành tích chung của tập thể; được các cấp phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo rồi phát triển lên các vị trí công tác quan trọng trong hệ thống lãnh đạo, chỉ huy.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của thực tiễn mới, trước sự chi phối đa chiều của đời sống xã hội, việc sớm phát hiện nhân tài, đối tượng có trình độ, năng lực trong đội ngũ chiến sĩ mới cần được tiến hành quyết liệt, đồng bộ hơn nữa ở tất cả các cấp.

Trong đó, việc phối hợp giữa đơn vị và địa phương cần được tiến hành chặt chẽ cả trong công tác tuyển quân, thời điểm giao, nhận quân, quá trình bộ đội tại ngũ và sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trên cơ sở đó, một mặt, đơn vị quân đội sẽ có giải pháp sử dụng phù hợp trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới và tại ngũ; mặt khác có định hướng, hoặc kiến nghị, đề xuất việc sử dụng nhân lực phục vụ lâu dài trong quân đội một cách phù hợp; hoặc coi trọng việc bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, để sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, địa phương có thể sử dụng được ngay.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự không dài, nhưng chắc chắn đây là một cơ hội quý, giúp mỗi quân nhân được thử lửa, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Đối với những chủ thể tích cực, có tiềm năng thực sự, có chí cầu tiến, có lý tưởng đẹp, động cơ đúng đắn thì chắc chắn sẽ được “khai phá”, phát huy tiềm năng, tạo điều kiện thể hiện rõ những phẩm chất tốt đẹp vốn có trước khi nhập ngũ.

Ngay từ lúc tiếp nhận chiến sĩ mới, thậm chí là trước đó, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị cần chủ động hơn nữa về kế hoạch, chủ trương, giải pháp trọng dụng nhân tài; từng chiến sĩ phải đề cao trách nhiệm, sớm nhận thức rõ giá trị, ý nghĩa của những năm tháng được cống hiến tuổi trẻ vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, cao quý!

NGUYỄN TẤN TUÂN